— شنبه ساعت 10شب —

از موزیک می‌گیم و پیشنهاد می‌دیم

اپیزودهای منتشر شده

10PM PODCAST

پوستر اپیزود ٠۵ - اتاق تاریک

اپیزود ٠۵ – اتاق تاریک

تو تاریک‌ترین لحظه‌های زندگیتون چیکار می‌کنید؟ انکارش می‌کنید یا باهاش رودررو می‌شید؟ در این اپیزود درباره پورتیس‌هد صحبت می‌کنیم. بندی که در دوره فعالیتش ٣ آلبوم استودیویی و ١ کنسرت آلبوم منتشر کرده. بِث گیبونز و جِف بارو مهره‌های اصلی این بند هستند. #Portishead #Dummy (1994) #Portishead (1997) #Third (2008) #Roseland NYC Live (2008)
10PM پادکست
10PM پادکست
اپیزود ٠۵ - اتاق تاریک
/

— پادکست 10PM در پادگیرها:

تو تاریک‌ترین لحظه‌های زندگیتون چیکار می‌کنید؟ انکارش می‌کنید یا باهاش رودررو می‌شید؟ در این اپیزود درباره پورتیس‌هد صحبت می‌کنیم. بندی که در دوره فعالیتش ٣ آلبوم استودیویی و ١ کنسرت آلبوم منتشر کرده. بِث گیبونز و جِف بارو مهره‌های اصلی این بند هستند. #Portishead #Dummy (1994) #Portishead (1997) #Third (2008) #Roseland NYC Live (2008)
10PM پادکست
10PM پادکست
اپیزود ٠۵ - اتاق تاریک
/

— پادکست 10PM در پادگیرها: